ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  MARKETING TREE CO., LTD.'s banner
  MARKETING TREE CO., LTD.'s logo

  HR General

  MARKETING TREE CO., LTD.
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • สามารถปฎิบัติการในสาขาประเทศเพื่อนบ้านได้
  • Salary 30,000-45,000
  • มีประสบการณ์ด้าน HR และทักษะการประสานงานที่ดี