ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  AOU ASIA RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  AOU ASIA RECRUITMENT CO., LTD.'s logo

  HR Manager 50-90K (Food Manufacturing)

  AOU ASIA RECRUITMENT CO., LTD.
  ภาคกลางTHB 55K - 90K /เดือน
  • Work in Samut Sakhon
  • Fast growing food manufacturing company
  • HR genaralists
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)