• ป.ตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • สามารถสื่อสาร พูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • At least 10 years of experience
 • Good English communication skills

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Human Resources field.
 • Strong in Operation Training, Recruitment, ER
 • Proven record of HR leadership in a manufacturing.

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

พนักงานฝ่ายบุคคล

Eakkawat Transport Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทนแรงกดดัน ได้ดี มีความอดทนสูง

16-Nov-17

 

Applied
 • Identify training and development needs
 • Provides inputs to the Training Strategy
 • Prepares training manuals and training

15-Nov-17

 

Applied

Assistant Finance/Administration Manager (Based in Bangplee)

Michael Page

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Asia's Leading Electronics Firm
 • Challenging & Fun Working Environment
 • High Salary & Benefits Package

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล