• มีประสบการณ์ทำงานด้าน HR มาก่อน
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in HR
 • Minimum 5 years work experience in Human Resource
 • Strong analytical skills

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources
 • Minimum 1-3 years of experiences in recruiting
 • Effective under pressure

12-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการจัดการ, บริหารบุคคล
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีทางด้านบริหารบุคคล
 • มีความยืดหยุ่น, มุ่งผลลัพธ์,

12-Dec-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
 • Assistant Human Resource
 • บริหารทรัพยากรมนุษย์

11-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Designs and implements programs
 • Bachelor’s Degree
 • At least 3-5 years relevant working experience

10-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล
 • มีทักษะและความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี

09-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resource
 • Human Resource Officer
 • สรรหาและคัดสรรบุคลากร

09-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

09-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

08-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสรรหา และพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถค้นหาและทาบทามผู้สมัครจากแหล่งงานที่หลากหลาย
 • ช่างสังเกต มีทักษะในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์คนได้

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied