• ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
  • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
  • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)

15-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่