• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

19-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน HRM & Admin อย่างน้อย 7 ปี
 • จัดการและสนับสนุนกระบวนการสรรหาบุคลากร
 • อยากร่วมงานกับบริษัทที่เติบโตเร็ว

19-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

14-Sep-18

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้าง
 • แต่งตั้งโอนย้าย
 • ติอต่อประสานงาน

13-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่