• สรรหาพนักงานภายนอกองค์การทุกช่องทาง
 • จบปวส. - ปริญญาตรี ประสบการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ติดต่อสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

17-Nov-17

 

Applied
 • 5 years experiences in employee relations function
 • Conduct regular review of HR policies
 • Hiring & manage temporary worker

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำ KPI
 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

15-Nov-17

 

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai Nationality, Male/Female 35-50 years
 • Degree in Human Resources Management
 • 5 years work experience in Managerial

15-Nov-17

THB45k - 90k /เดือน

Applied

Senior HRD Officer

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • degree or master ‘S degree in Human Resource
 • 5-10 years of sound experience human resource
 • Passion in developing people

14-Nov-17

 

Applied
 • กำหนดให้มีแผนความจำเป็นและความต้องการทรัพยากรบุคคล
 • จัดให้มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ด้าน HRM ไม่น้อยกว่า 5 ปี

14-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทางวิชาการเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการปรับปรุง พัฒนางานในสายงานให้ทันสมัย
 • สามารถกำหนดการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพ

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Training Staff / Training Supervisor

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Design and implement a comprehensive company
 • Plan, develop, implement and administer training
 • Any HR & General tasks as assigned.

10-Nov-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล