ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  KASIKORN Business - Technology Group (KBTG)'s banner
  KASIKORN Business - Technology Group (KBTG)'s logo
  ปากเกร็ด
  • Campus Activity Lead or "Love to" is a plus
  • Recruiting & Branding Experience is also required
  • Big challenge working in big FINTech
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)'s logo

  Recruitment/recruitment

  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (24 SHOPPING)
  ปากเกร็ด
  • ฺBonus
  • สวัสดิการพนักงาน/ ครอบครัว
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Thai Garment Export Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • At least 2 years in Recruitment
  • End to end recruitment cycle
  • Good command in English
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Talent Acquisition Manager

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  ปากเกร็ด
  • TA Manager
  • Talent Acquisition Manager
  • Complete recruitment job status report
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo

  Recruitment Specialist

  SAND-M GLOBAL CO., LTD.
  บางใหญ่
  • มี Service Mind มีทัศนคติที่ดีต่องาน
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในการสรรหาคน
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  People Management Manager (HRM Manager)

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Personal accident insurance and Medical benefits
  • Master’s degree scholarship
  • Fast growing company with modern culture
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  HRBP Manager

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  ปากเกร็ด
  • HRBP Manager
  • Plan and monitor manpower for business units
  • Monitor making summary reports of overall
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • มี Service Mind มีทัศนคติต่องานดี
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในการสรรหาคน
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Project Coordinating Manager (HR)

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  ปากเกร็ด
  • Project Coordinating Manager (HR)
  • Center of Focus in coordinating
  • Follow up all parties in HR meetings
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • HR ยุคใหม่
  • มีประสบการณ์ด้านงาน HR อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการบริหารผลงาน OKRS / KPI
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Talent Management Specialist

  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
  ปากเกร็ด
  • Talent Management / Succession Planning
  • ประสบการณ์ด้าน HR 8 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะทางภาษา การนำเสนอ และการบริหารข้อมูล
  Artinian Co., Ltd.'s banner
  Artinian Co., Ltd.'s logo

  HR & Compliance

  Artinian Co., Ltd.
  บางกรวย
  • At least 5 years experience in HR functions
  • Understand Government regulator around Academy
  • Multi tasking Skill