ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  W.R.C.ELECTRIC AND COMMUNICATION CO., LTD.'s banner
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้า อย่างน้อย 2-3 ปี
  • มีความขยันอดทน สามารถรับแรงกดดันได้
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • Bachelor's degree in human resource
  • Have knowledge in Thai labor law
  • At least 7 years in GA and HR field