Recruitment Manager

Deestone International Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Recruitment Manager
 • Recruitment Manager
 • HR Manager

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มากกว่า 10 ปี ระดับManagerในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • จัดการ เรื่องกฏหมายแรงงาน , HACCP , GMP , BRC
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

15-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคลากรให้กับบริษัท
 • บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการด้านการสรรหามากกว่า 1 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • บริหารงานบุคคลทั้งหมด
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • HR & Admin Manager
 • Recruitment Manager
 • Recruitment Manager

09-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล