• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่