• HRBP, HR Business Partner, Talent Acquisition
  • Organization Development, Employee engagement
  • Training, Employee Relations, Recruitment

18-Jan-18

 

Applied
  • ทำงานที่บ้านได้
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถวัดผลและเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

17-Jan-18

THB20k - 25k /เดือน

Applied
  • ทรัพยากรมนุษย์
  • Human
  • สรรหาแรงงาน

10-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล