• บริหารงานบุคคล คิดเงินเดือน สรรหา ว่าจ้าง
  • ดูแลงานด้านเอกสารธุรการ
  • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปี ขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
  • Bachelor's Degree in H.R., Political Science/Law
  • Good E.Q. and coaching skills
  • Communication and coordination skills

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
  • ช่วยเตรียมข้อมูล Time Attendance

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล