ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  บริษัท เอ็มอีโอ จิวเวลรี่ จำกัด's banner
  บริษัท เอ็มอีโอ จิวเวลรี่ จำกัด's logo

  Human Resources Manager/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

  บริษัท เอ็มอีโอ จิวเวลรี่ จำกัด
  บางใหญ่
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคล3-5ปี
  • มีประสบการณ์ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ, payroll-bplus
  • วางแผนพัฒนาทักษะพนักงานในแต่ละแผนก,ทำงานเป็นทีมได้
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่THB 30K - 70K /เดือน
  • ชาย / หญิง อายุ 27-32 ปี
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • มีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ศึกษาค้นหาช่องทางใหม่ๆ ในการหาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา