• Experiences
  • Development opportunity
  • Join us !!

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Knowledge of Human Resource Development
  • Good communication of both spoken & written Eng
  • Good communication and interpersonal skills

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • บริหารงานบุคคล คิดเงินเดือน สรรหา ว่าจ้าง
  • ดูแลงานด้านเอกสารธุรการ
  • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปี ขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล