• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านฝ่ายบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

23-Nov-17

 

Applied
 • Talent Acquisition Manager
 • Recruitment manager
 • Manufacturing, Retail, FMCG

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกคล่องตัว
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านฝ่ายบุคคล 5 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล