ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Fosera Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานด้านบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงาน
  • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์และอาทิตย์)