• human resource
  • recruitment and management
  • สามารถทำงานที่กระบี่ได้

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • สามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง รู้กฎหมายแรงงาน

11-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล