• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์
  • อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 7 ปี

21-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล