• รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และชอบการออกกำลังกาย
  • การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการฝึกอบรมก่อน

18-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่