• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

04-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่