• มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Therapist ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต, มีความผิดเกี่ยวกับเพศ
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • มีบุคคิกภาพดี สุขภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการว่ายน้ำ

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์สอนคลาสด้านต่างๆได้

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่