• มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ (GMP/ISO : 9001)
  • ใช้โปรแกรม AX
  • มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอาง

08-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่