• บริหารจัดการวางกลยุทธ์การตลาด แผนส่งเสริมการตลาด
 • สรรหาช่องทางและคู่ค้ารายใหม่
 • วิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดจำหน่าย เพื่อวางแผนและพัฒนา

20-Jul-18

 

Applied
 • Minimum 1 years experience in Hotel Spa
 • Experience in cosmetics and salon is a plus
 • Thai Massage Certificate 150 Hours

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับด่วนเพื่อขยายธุรกิจไปสู่ร้านยาเครือข่าย
 • อิสระ คล่องตัวในการทำงานเพราะรายงานตรงต่อ ผจก ฝ่าย
 • ได้เรียนรู้ มีโอกาสก้าวหน้าสูงพร้อมรายได้ที่จูงใจ

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6 months’ experience in comparable position
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Basic computer skills and good in communication

18-Jul-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Sports and Events Manager

Virgin Active (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 2 years’ experience in comparable position
 • Co-ordinating multi-sports facilities & events
 • Fluent in English and Thai both written and Spoken

16-Jul-18

 

Applied