• Female, age over 30 years old
 • Min 5 year exp. in Service field (Beauty)
 • Good English / Service mind / Spa & Salon

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • ให้บริการนวดทรีตเม้นท์ให้กับลูกค้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

25-Sep-17

 

Applied
 • Sales, Fitness, Consultant
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Basic computer skills and good in communication

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bobbi Brown Make-up Artist
 • Passion in Beauty with Make-up skills
 • Creative with good selling & communication skills

25-Sep-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีม
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

22-Sep-17

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • เพศหญิง
 • ใจรักในงานบริการ

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 - ปตรี
 • มีบุคลิกดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ

21-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี

20-Sep-17

 

Applied

Sales Manager

BD AND L CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรีหรือโทสาขาการตลาด
 • มีภาวะผู้นำ ทักษะการสื่อสาร
 • การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ

20-Sep-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Executive : 3 Position

BD AND L CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงาม
 • มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี

20-Sep-17

THB13k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ตรวจประเมิน posture และให้คำแนะนำท่าบริหาร
 • ตรวจประเมินผู้มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการออกกำลังกาย
 • ใช้ therapeutic exercise เป็นหลักในการวางแผน

20-Sep-17

 

Applied

Personal Trainer

Fit Junctions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • รักการสอนใส่ใจนักเรียนและรักการบริการ
 • สามารถดูแลนักเรียนได้หลากหลายกลุ่มเป้าหมายทุกเพศ
 • มีความเป็นมืออาชีพตรงต่อเวลาบุคลิกภาพดี

20-Sep-17

 

Applied
 • ทำทรีทเม้นท์ให้กับลูกค้า
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • ทำทรีทเม้นท์ให้กับลูกค้า
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • ทำทรีทเม้นท์ให้กับลูกค้า
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล