Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs
  Chanel (Thailand) Limited's banner
  Chanel (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในเรื่องของการขายskincareและการนวดหน้า
  • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ และความกระตือรือร้น
  • มีความรับผิดชอบและประสบการณ์การขาย
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
  Sathorn
  • บริการลูกค้า ในธุรกิจฟิตเนส
  • ดูแลภาพรวมของคลับ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
  • แนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิก
  Chanel (Thailand) Limited's banner
  Chanel (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ด้านการนวดหน้าอย่างน้อย 2 ปี
  • ทักษะด้านการขายและให้คำแนะนำ และการบริการ
  • สามารถเดินทางภายในกรุงเทพ และสาขาต่างจังหวัดได้