• ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Sep-18

 

Applied
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่