Draft Man For Electrical

Neo Condec Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • จบการศึกษาระดับ ปวช - ปวส-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

20-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล