• วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ

16-Jan-18

 

Applied

Draftsman/ พนักงานเขียนแบบ

RATTANADESIGN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์2ปีขึ้นไป
  • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล