Draftsman/ พนักงานเขียนแบบ

RATTANADESIGN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์2ปีขึ้นไป
  • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล