• Global multinational company
 • Opportunity to engage with regional stakeholders
 • Excellent career development opportunities

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านการก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

15-Oct-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านการก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

15-Oct-18

 

Applied
 • รับแผนงานและศึกษารายละเอียดแบบงานเฟอร์นิเจอร์
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปวช. สาขาสถาปัตย์ / ก่อสร้าง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

11-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่