• ทำงานในกระบี่ และภูเก็ต
  • งานโครงการ
  • เงินเดือนตามตกลง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบ
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
  • ใช้โปรแกรมนำเสนอได้ดี

15-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบ
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
  • ใช้โปรแกรมนำเสนอได้ดี

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่