• ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
  • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

17-Nov-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
  • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

12-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล