• ควบคุมและปฎิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
  • เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง SUB-CONTRACT
  • สามารถทำงาน โครงสร้าง สถาปัตย์

15-Nov-17

 

Applied
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
  • มีความรู้ในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
  • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล