• Bachelor’s Degree
 • Auto CAD 3 D Program
 • Male/Female Age above 25 Years

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและปฎิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 • เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง SUB-CONTRACT
 • สามารถทำงาน โครงสร้าง สถาปัตย์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • มีความรู้ในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • งานสถาปัตย์และงานตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Aug-17

 

Applied
 • พนักงานเขียนแบบ (โครงสร้าง + สถาปัตย์) ประจำ Site
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตย์
 • ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดี

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Auto CAD 3 D Program
 • Male/Female Age above 25 Years

21-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • งานสถาปัตย์และงานตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • งานสถาปัตย์และงานตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • งานสถาปัตย์และงานตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • 5 years project architect for hospitality
 • Good knowledge of computer software

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล