ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co., Ltd.'s banner
  The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co., Ltd.'s logo
  ภาคใต้
  • ปฏิับัติงานประจำพื้นที่ภาคใต้
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในธุรกิจการก่อสร้าง
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์