• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถทำงานที่อุดรธานีได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน
 • มีความคิดเชิงพัฒนา และขยันเรียนรู้อยู่ตลอด

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

วิศวกร/สถาปนิกส์

TD BUILT ENGENEERING CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
 • ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้าง

16-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล