วิศวกร/สถาปนิกส์

TD BUILT ENGENEERING CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา
  • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
  • ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้าง

16-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล