• ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้าง
  • ประเมินงาน ราคา ควบคุมคนงานก่อสร้าง
  • วางแผนการใช้วัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบของเหลือ

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Execute a strategic plan that utilizes resources
  • Pursue commercial projects
  • Conduct educational sessions on glass technology

16-Jul-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบที่อาศัยอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถใช้ Auto CAD , Shetchup , Microsoft Office

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่