• สามารถเขียนแบบ ออกแบบ ได้ดี
  • ถอดแบบประมาณราคาได้
  • สามารถออกสำรวจพื่นที่ไซต์งานได้

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineer / วิศวกร

CHAMAPORN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ภาคกลางจังหวัดอื่น

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่่ยวข้อง
  • เขียนแบบได้
  • มีใบ กว

14-Mar-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานอาคาร

12-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล