• เตรียมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของโครงการ
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Auto CAD ได้ดี

15-Nov-17

 

Applied
  • เขียนแบบ,ถอดแบบสำหรับผลิตสินค้า
  • ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างอุตสาหกรรม
  • ใช้โปรแกรมในการเขียนแบบได้ เช่น AutoCAD

12-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล