• เขียนแบบโครงสร้างเพื่อขออนุมัติ และใช้ในการติดตั้ง
  • จัดทำรายการวัสดุ และ Shop Drawing
  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสัง่ ผลิต

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล