• เขียนแบบ Shop drawing
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานออกแบบ 2ปีขึ้นไป

13-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล