• อ่านแบบ, ถอดแบบ, เขียนแบบ Auto CAD
  • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า

17-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
  • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล