• ประสบการณ์ทางด้านงานสถาปนิก 2 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
  • คำนวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้องาน

16-Nov-17

 

Applied
  • มีความสามารถจัดทำแบบ Shop Draw เกี่ยวกับงานได้
  • ประสบการณ์เขียนแบบอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • ม.6,ปวช - ปวส.- ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้างหรือโยธา

16-Nov-17

 

Applied
  • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
  • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล