• สถาปัตยกรรม
 • ตกแต่งภายใน
 • งานออกแบบ

19-Jul-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Civil, Project manager
 • Plan management
 • Enginerring

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมโยธา
 • สามารถใช้ Auto CAD, Sketch up, Microsoft Officeได้
 • สามารถติดต่อประสานงานภายในระหว่างองค์กรได้

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามาถใช้โปรแกรม Autocad ได้
 • สามารถขับรถได้

13-Jul-18

 

Applied
 • Interior Architect
 • Sketch up
 • Drawing

11-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ออกแบบ ควบคุมงาน การจัดการงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญารตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

11-Jul-18

 

Applied