• Responsible for New Product designing
 • Meeting with Customer
 • 3~5 years experiences in Product Design

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1- 2 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม ประจำโครงการบ้านจัดสรร

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง

17-Nov-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work & Master CAM
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์

17-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • เงินเดือน 17,000++ หรือ ตามตกลง
 • ลาพักร้อน, OT, เบี้ยเลี้ยง

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งาน (ฟรีแลนซ์ ,ไม่ประจำ) ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานถมดินตามมาตรฐาน
 • เงินเดือน 100,000 ต่องาน (ตามประสบการณ์)

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • ปวช.- ปวส. ด้านช่างทุกสาขา
 • เขียนแบบเครื่องกล ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล