• ออกแบบอาคารและปรับปรุงสงก่อสร้าง
  • ออกแบบตกแต่งภายในให้เหมาะสมประโยชน์ใช้สอย
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

16-Mar-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบงานสูง
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Mar-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ทำงานประเมินราคา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

14-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล