Draftsman/ พนักงานเขียนแบบ

RATTANADESIGN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์2ปีขึ้นไป
  • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุฒิป.ตรีโยธา หรือ สถาปัตย์
  • ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด 0-5 ปี
  • มีความอดทนกับสภาพแรงกดดัน

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล