• วิเคราะห์งบการเงินและเครดิตลูกค้า SME
 • สนับสนุนกระบวนการทำงาน ด้านการบริหารความสัมพันธ์
 • จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Finance
 • Machine Leasing business, Hire Purchase
 • Credit Analysis

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AVP of Cash Operations

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Cash Operation
 • Cash Management
 • Operation

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree in Finance or Economics
 • Minimum 2 years of experience in marketing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Credit Analyst

Italthai Industrial Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Collection
 • Risk Management
 • Credit Analyst

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Business Operation Officer

Timesconsult Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Leasing/Hire-Purchase/Factoring
 • Expert in Agreement details/credit approval con.
 • Handle maintenance payment and payment to dealer

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leasing
 • Credit analysis
 • Risk management

16-Aug-17

 

Applied
 • Credit analysis
 • Leasing, Banking
 • Financial

16-Aug-17

 

Applied

Investment Banker

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Investment banking
 • Securities
 • Corporate Finance

16-Aug-17

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English and computer literacy
 • Good communication and interpersonal skills
 • Judicious analytical skill with logical thinking

16-Aug-17

 

Applied
 • To Handle credit underwriting's works
 • Bachelor Degree up in Finance, Economics or relate
 • 3 years up relevant working experience

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assess credit risk factors and risk measurement
 • Manage and analyze credit risk modeling
 • Conduct credit risk portfolio report

16-Aug-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

15-Aug-17

 

Applied
 • 3 years experiences in credit analyst
 • leasing/hire purchase, banking or financial
 • Good written and spoken English

15-Aug-17

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional experience in corporate banking.
 • Knowledge of related banking products.
 • Fluency in both spoken and written English.

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in a Banking&Finance
 • Possess a thorough knowledge of related banking
 • At least 5 years of direct experience in Treasur

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support professionals in managing internal risks
 • Provide help desk supports, Compliance audit
 • Perform risk compliance review

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication and presentation English
 • Bachelor degree with not over 38 years old
 • 5 years experiences in Financial market

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analysing customer information in term of business
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics
 • At least 3 years’ experience in Credit Analysis

15-Aug-17

 

Applied

Head of Direct Sales

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Asset management; mutual fund
 • Sales; retail banking
 • Consumer banking

15-Aug-17

 

Applied
 • Fast track career program
 • 3 years working experience
 • No banking experience required

15-Aug-17

 

Applied

Relationship Manager (AVP-SVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Credit Analyst (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

15-Aug-17

 

Applied

Retail Credit Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Loan acceptance/rejection
 • Credit and rating review and analysis
 • Global leading firm

15-Aug-17

 

Applied

Compliance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance
 • AML
 • Training

15-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female age 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree in financial or economic field.
 • Minimum 3-5 years experience in Financial

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FMCG and Audit Expereince
 • 5 Years in Account receivable and Credit control
 • Legal Knowledge

14-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Age 22-28 years old
 • Bachelor's degree or Master degree in Finance

14-Aug-17

 

Applied

Internal Audit

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Leasing
 • Finance company
 • CPA license

14-Aug-17

 

Applied

Data Analytic (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Data Scientist Customer Insight
 • Python EIC Analytics
 • Data Modelling Research

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Relationship Manager (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

12-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Management
 • Wholesales Banking & Corporate Banking
 • Financial Institutions

12-Aug-17

 

Applied
 • Personal Loan
 • Hire Purchase
 • Credit Card

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Analyst
 • Have strong financial modeling skill
 • Good in English skills

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Analyst

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience 3-5 y of experiences in cost accounting
 • Bachelor Degree in Cost Accounting / Finance
 • Good command of spoken and written English

11-Aug-17

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • Analyze financial structure
 • Credit Analyst, Underwritter, Finance analyst

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional experience in corporate banking.
 • Knowledge of related banking products.
 • Fluency in both spoken and written English.

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Risk Management,
 • Risk analyst ,Market risk analyst
 • Credit Risk

08-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager Japanese Clients
 • Japanese Speaking

03-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล