• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน
 • มีความรู้ด้านการเงิน
 • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน
 • มีความรู้ด้านการเงิน
 • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

21-Nov-17

 

Applied
 • ดูแล ตรวจสอบด้านการเงินของสินเชื่อ
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • Credit Officer / บัญชีสินเชื่อ

20-Nov-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป เพศ หญิง หรือ ชาย
 • ปวส. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะในการสื่อสาร และ ติดต่อประสานงานที่ดี

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล