• การศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, การจัดการ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ
  • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ

02-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่