ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Prime Solution and Services Co.,Ltd.'s banner
  Prime Solution and Services Co.,Ltd.'s logo

  Business Analyst

  Prime Solution and Services Co.,Ltd.
  ปากเกร็ด
  • คุณสมบัติ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา IT, วิศวะ
  • ประสบการณ์ 3 ปี
  • มีควาามรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรม
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Data Management Officer

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Work with top-tier tools
  • Work in Lakehouse architecture
  • Data governance focus
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Data Visualization Specialist

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  ปากเกร็ด
  • Perform large-scale data analysis
  • Develop, build and test statistical
  • Responsible for data injection and visualization
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Fraud Investigation Director

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  ปากเกร็ด
  • Guarantee overall business unit investigation work
  • Case examination, management and reporting.
  • Approve the budget and strategic plan
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Problem and Incident Management

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  ปากเกร็ด
  • ใช้ความรู้ความสามารถด้าน IT
  • การจัดการเกี่ยวกับ E-Machine
  • Analytical Job