ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  THAICOM Public Company Limited's banner
  THAICOM Public Company Limited's logo

  GIS Analyst Expert

  THAICOM Public Company Limited
  เมืองนนทบุรี
  • Experience in conducting large-scale data analysis
  • Data management, processing, and analysis.
  • Advanced machine learning algorithms and statistic
  Intellectual Design Group Co., Ltd.'s banner
  Intellectual Design Group Co., Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรี
  • Special interest in IP & Innovation fields
  • Fast Learner, Great Teamwork
  • งานวิเคราะห์, ทรัพย์สินทางปัญญา, ที่ปรึกษานวัตกรรม
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)