ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 66 ตำแหน่งงาน
  S & Sons Trading Co., Ltd.'s banner
  S & Sons Trading Co., Ltd.'s logo
  ดุสิต
  • วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดงานส่งออกต่างประเทศ
  • ประสบการณ์ทำด้านการตลาดสำหรับต่างประเทศ CLMV/จีน
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s banner
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  พญาไท
  • วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคม
  • ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
  • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนโยบาย แผน และงบประมาณ
  ถัด ไป