ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s banner
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s logo

  Data Management Director/ผู้อำนวยการสายงานบริหารข้อมูล

  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)
  ลำลูกกา
  • บริหารจัดการข้อมูลและนำมาใช้งาน
  • กำหนดนโยบายและวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล
  • กำหนดโครงสร้าง รูปแบบของข้อมูล
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)