ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 156 ตำแหน่งงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ /การเงิน /การบัญชี
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 7- 10 ปี
  • ประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์และวางแผนงานบัญชีการเงิน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท
  • มีความรู้และประสบการณ์ตรงในด้าน Climate Action
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และนำเสนอ
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • วิศวกรรม(อุตสาหการ, Supply Chain, & Logistic)
  • สถิติ(โดยเฉพาะประยุกต์),เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ
  • บริหารงาน Demand และ Supply / การวางแผนการผลิต
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการติดตามผลตอบแทนการลงทุน
  • ประเมินสมมติฐานการลงทุน Energy ในและต่างประเทศ
  • คะแนน TOEIC มากกว่า 700
  SCB TECH X CO., LTD.'s banner
  SCB TECH X CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • Develop the advanced analytics solutions
  • Delivering customer and business insights
  • Hybrid work & Flexi working hours
  ถัด ไป