ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 197 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  สาทร
  • รวบรวม วิเคราะห์ และแปลความหมายของข้อมูล
  • ประสบการณ์ในการใช้ Tableau, PowerBI
  • ความชำนาญในภาษาโปรแกรมเมอร์ เช่น Python, SQL
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล คัดกรองข้อมูล
  • มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ และสถิติ (Math & Statistics)
  ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • Data Analyst
  • Advance excel modeling,power points,Tableau skill
  • Good command both writing and reading in English
  T.N. Digital Solutions Co., Ltd..'s banner
  T.N. Digital Solutions Co., Ltd..'s logo
  สาทรTHB 45K - 89,999 /เดือน
  • 3-5 years experienc in Financial, Banking product.
  • Good understanding of trends in FinTech & Banking
  • Be a part of great mobile banking development team
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
  • วิเคราะห์ ประมวลผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
  • ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
  Kiatnakin Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี–โท สาขา IT, สถิติ, คณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล
  Honda Leasing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Honda Leasing (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • Bachelor Degree in Business, Finance, Economic
  • 2-4 years of experience in Finance Industry
  • Experience in Leasing / Hire Purchase
  ถัด ไป