ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited's โลโก้ของ

  Manager – Hotel Analysis

  Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited
  ภูเก็ต
  • Bachelor's or Master's degree in Accountancy, CPA
  • Knowledge of hotel industry
  • Perform detailed review work on hotel financial
  True Corporation Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  True Corporation Public Company Limited's โลโก้ของ
  ยะลา
  • Social Enterprise
  • พูดภาษายาวีได้
  • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัยะลา ปัตตานี นราธิวาส ได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)