ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s banner
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s logo
  ราชบุรี
  • ปริญญาตรี สาขา Logistic หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3-5 ปี
  • ปฏิบัติงานที่ศูนย์กระจายสินค้า จ.ราชบุรี
  Magnecomp Precision Technology Public Company Limited's banner
  Magnecomp Precision Technology Public Company Limited's logo

  Sr. Data Scientist

  Magnecomp Precision Technology Public Company Limited
  อยุธยา
  • Bachelor/master’s degree Data Scientist
  • Design of Experiments, Statistical Analysis
  • Experience with analysis of manufacturing