ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • วิศวกรรม(อุตสาหการ, Supply Chain, & Logistic)
  • สถิติ(โดยเฉพาะประยุกต์),เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ
  • บริหารงาน Demand และ Supply / การวางแผนการผลิต
  Progress Service Support Co., Ltd.'s banner
  Progress Service Support Co., Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรี
  • วิเคราะห์และสรุปข้อมูล
  • ดำเนินการรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ จัดทำรายงาน
  • จัดทำข้อมูลสนับสนุนด้านการประเมินผลงาน
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  หลักสี่
  • รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลยอดขาย
  • จัดหมวดหมู่ร้าน หมวดหมู่สินค้า และสินค้าโปรโมชั่น
  • ออกแบบการวัดผลศักยภาพสาขาและพนักงานขาย
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี บริหาร, การจัดการการบิน การบริหารจัดการ
  • การบริหารจัดการข้อมูลการบิน ธุรกิจพลังงาน
  • บริหารจัดการสัดส่วนปริมาณน้ำมัน กับสายการบิน