ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  ชลบุรีTHB 30K - 70K /เดือน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)
  ชลบุรีTHB 30K - 55K /เดือน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)
  Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.'s logo

  Business Analyst Senior Supervisor (62615)

  Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
  ชลบุรี
  • Bachelor’s degree in Finance and Accounting.
  • 7 years of finance and/or accounting
  • Good analytical skills, e.g., variance analysis